Benzer Tümcelerin Kullanımı

icerik_9ad4dbe6.png

İngilizceyi öğrenmek için çaba sarf eden öğrencilerin sıklıkla yaptığı hatalardan birisidir edat kullanımı. Çünkü, edatların bir dilden diğer bir dile çok sıklıkla çevirileri gerçekleşir. İngilizce öğrenirken edatların hangi durumlarda kullanılacağını öngörmek çok kolay değildir aslında. Bu yazımda birbirine benzer görüntüde olan ama anlam farklılıkları içeren 8 örneği ilginize sunacağım.


  • Hang up / hang out 

Hang up, genellikle telefonu kapatma eylemi için kullanılır.

Hang out, arkadaş çevremizle keyifli vakit geçirilen durumları ifade eder.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

If he hangs up before I’m done talking, I will be too mad to hang out with him this weekend.

Eğer ben konuşmayı bitirmeden telefonu kapatırsa bu hafta sonu onunla takılmak için fazla kızgın olacağım.

  • Look up / look forward

Look up, herhangi bir bilgi için araştırma yapmak eylemi için kullanılır.

Look forward ise gelecekte gerçekleşek olan herhangi bir etkinlik vb durumlar için heyecan veya o anı bekleyeceğimiz manasında kullanılır.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

After looking up the plot of Woody Allen’s latest movie, I’m really looking forward to seeing it!

Woody Allen’ın son filminin konusunu araştırdıktan sonra izlemeyi gerçekten dört gözle bekliyorum.

  • Get into / get over

Get into, bir şey için ilgimizin olduğu veya ilişkili olduğumuz haller için kullanılır.

Get over, bir şey için artık ilgimizin kalmadığı veya artık o konuyla ilişkili olmadığımız veya hastalığımızın geçtiği vb hallerde kullanılır.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

After I get over this flu, which is making me so weak, I’m going to get into biking again.

Beni çok zayıflatan gripten kurtulduktan sonra tekrar bisiklete binmeye döneceğim.

  • Throw out / throw up

Throw up, istifra etmek manasındadır.

Throw out, artık kullanmadığımız bir şeyin çöpe atılması vb hallerinde kullanılır.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

If my cat throws up on the floor in my living room, I’ll have to throw away the rug that’s in there.

Eğer kedim oturma odasında yere kusarsa orada olan halıyı atmak zorunda kalacağım.

  • Run into / run over

Run into, genellikle beklenmedik bir biçimde, habersizce bir insan ile karşılaşmak manasındadır.

Run over, araç ile bir şeyin üzerinden geçmek anlamındadır.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

I was so excited when I ran into my friend when I forgot to look both ways when crossing the street and a car almost ran me over!

İki tarafa da bakmayı unutup karşıdan karşıya geçerken bir araba beni neredeyse ezdiğinde unuttuğum bi arkadaşıma rastladım ve çok heyecanlandım.

  • Put down / put off

Put down, başka bir kişiyi hor görmek, aşağılamak veya hakaret etmek manasındadır.

Put off, ertelenen bazı etkinlik vb durumları için kullanılır.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

I put off going out to lunch with my friend because the last time I spoke with her, she kept putting me down.

Arkadaşımla yemeğe çıkmayı erteliyorum çünkü onunla son konuştuğumda beni rencide etmişti.

  • Hand in / hand out

Hand in, ödev, iş, görev gibi kavramların teslim edilmiş olduğu manasında kullanılır.

Hand out, bir grup insanı bölüştürmek, dağıtmak ile ilgili düzenlemeyi kasteder.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

The teacher handed out the test to all of his students and told them to hand in the answers before the day was over.

Öğretmen sınavı tüm öğrencilerine dağıttı ve cevapları gün bitmeden teslim etmelerini söyledi.

  • Break into / break up

Break into, giriş yapılmaması gereken bir kapı veya mekana girmek manasındadır.

Break up, bitirilmek istenen bir ilişki, arkadaşlık, dostluk hallerinde kullanılır.

Örnek bir cümle vermek gerekirse;

If your girlfriend breaks into your house in the middle of the night uninvited, that’s probably a pretty good reason to break up with her!

Eğer kız arkadaşın gecenin yarısında evine davetsizce zorla girerse bu muhtemelen ondan ayrılmak için iyi bir sebeptir.

Haber Listesi

Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için haber listemize kayıt olabilirsiniz.