En Çok Kullanılan 50 İngilizce Kelime

icerik_5d6a1baa.png

İngilizce’de ne kadar çok sözcük bilmeniz gerekir? Bu oldukça yaygin bir sorudur ve amacınıza göre değişkenlik gösterir. Bu bölümde tanıtılan sözcükler konuşma dilinde  yaygın olarak kullanılan kelimeler olacaktır.


 • About; Hakkında, yaklaşık, hemen hemen, takriben, etrafında.
 • At; -de –da, -ye –ya, -e -a
 • And; ve, ile, de
 • Afternoon; öğleden sonra
 • But; fakat, ama, ancak, halbuki, oysa, başka, hariç, ki, sadece, yalnızca
 • By; başında, yakınında, yanından, yoluyla, kadar, göre, ile, tarafından
 • Come; gelmek
 • Do; yapmak, etmek
 • Evening; akşam
 • For; için, göre, amacıyla, çünkü, nedeniyle, doğru, uygun
 • Good; iyi, güzel, faydalı, sağlığa yararlı.
 • How; nasıl, ne durumda, ne kadar.
 • In; içeride, içinde, olarak, yerinde
 • Introducing; tanıtma
 • It; o, onu, ona
 • Me; bana, beni, ben
 • Morning; sabah, başlangıç
 • My; benim
 • No; hayır, hiç, hiçbir
 • Not; değil, yok
 • Of; -nin, -ın, -den, -li, -yüzünden
 • Off; kapalı, devre dışı, ters, çıkmış, bozuk, kötü, çıkarılmış
 • On; üzerinde, ile, üstünde, -de, e doğru, yönünde, civarında, esnasında
 • One; bir, tek, birisi, kimse, olan, kişi, aynı
 • Our; bizim
 • Out; dışarı, dışarıya, uzakta, açıkta, bitmiş, kalmamış.
 • Say; söylemek
 • Sorry; afedersin, özür dilerim, maalesef, üzgün, üzüntülü.
 • Sure; emin, kesin, şüphesiz, elbette, mutlaka, kesinlikle, tabii.
 • That; o, ki, şu, diye, için
 • Their; onların
 • Them; onları, onlara, onlar.
 • Then; o zaman, ondan sonra, o halde, öyleyse, demek, o zamanki.
 • They; onlar
 • Thing; eşya, şey, nesne
 • This; bu, bu kadar, böyle
 • To; -e, -ye, -ya, -e doğru, göre, karşı
 • Today; bugün, günümüzde
 • Tomorrow; yarın
 • Up; yukarı, yukarıya, tepesinde, yükselmek, çıkış, artış
 • Us; biz, bizi, bize
 • Very; çok, tam , gerçek, pek
 • Want; istemek
 • We; biz
 • What; ne, hangi, neyi
 • Who; kim, kimi, kime
 • With; ile, birlikte, beraber
 • Yes; evet, olur.
 • Yesterday; dün
 • Your; senin, sizin

 

Haber Listesi

Kampanya ve duyurulardan haberdar olmak için haber listemize kayıt olabilirsiniz.